dinsdag 14 april 2015

Innovatieve financiering voor kleine en gedecentraliseerde water en sanitatie operatoren en actoren


Moderator Ivan Draganic van de UNDP-GWS maakte in zijn introductie meteen de relatie tussen dit onderwerp en de toekomstige SDG’s 6.1, 6.2 en 11.1: nl. drinkwater en sanitatie “voor iedereen”.
Europees Commissaris Neven Mimica verantwoordelijk voor ontwikkelingssamenwerking onderstreepte het belang van lokale autoriteiten om universele toegang tot drinkwater en sanitatie ” in te vullen tegen 2030.  Europa zal de lokale autoriteiten hierin steunen.

Euro Commissaris Mimica
 
Roger Lanoue van SIE refereerde naar het in november 2014 in Straatsburg gehouden symposium over de Europese solidaire financieringsystemen (waaraan Protos meewerkte en het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling voorstelde) waarbij hij stelde dit geld ook als hefboom zou kunnen gebruikt worden om als garantie voor leningen te dienen.  Voor SIE is het steunen van gemeenten in rurale gebieden de sleutel om tot water “voor iedereen” te komen.

Mevrouw Almud Weitz van WSP van de Wereldbank lichtte een recente studie toe genaamd “Tapping   the markets”.  Heel kleine ondernemers in o.a. Benin, Cambodja en Bangladesh die de uitbating doen van kleine drinkwaternetten kunnen  maar financieel zelfbedruipend zijn als ze clusteren om tot een schaal te komen die voldoende groot is.  In Benin bvb wordt deze dienst nu ingevuld voor 1,4miljoen drinkwatergebruikers.

Hannah Leckie van de OESO voorspelde dat in de ontwikkelde landen de verouderde waterinfrastructuur meer en meer zal vervangen worden door , nieuwe gedecentraliseerde systemen zoals regenwateropvang, recycleren van water en grijs water hergebruik.

Lesley Pories van de ngo Water.org stelde dat solidariteitesgiften enkel nog mogen gaan naar de “botttom million of the pyramid”, de armsten.  De ngo zet voor de landen en streken met een hoger inkomen systemen op in microfinanciering waarbij ze hun geld inzetten om lokale microkredietinstituten op te leiden in de water- en sanitatieproblematiek.  Deze kredietinstellingen moeten dan geld zoeken op de lokale markt. De 9 miljoen $ inzet van Water.org wordt zo een hefboom om tot 92 miljoen $ te komen voor 500.000 lopende“water kredieten”; zij zijn vooral succesvol met deze aanpak in India.

Het Britse ontwikkelingsagentschap DFID lanceert dit jaar een prijs voor innovatie genoemd “Cleancity”: de doelgroep zijn de stadsplanners van kleine en middelgrote steden in Ghana.  De innovatie moet niet technisch zijn, maar vooral op gebied van financiering. Goede stedelijke plannen zullen beloond worden met 100.000£ als hefboom-geld.

Zoals u ziet leven er enorm veel ideeën om de kloof te kunnen dichten tussen de huidige 9 miljard dollar/jaar aan ontwikkelingsgeld die momenteel besteed wordt, en de nood van 200 miljard per jaar over 5 jaar (cijfer van de WHO), die nodig zijn om “iedereen” aan drinkwater en sanitatie helpen.
De andere panelleden

Geen opmerkingen:

Een reactie posten