donderdag 16 april 2015

Een nieuwe lichting jonge enthousiaste en actieve water-ambassadeurs

De werkzaamheden zitten er bijna op. De vermoeidheid laat zich gelden. Sommigen missen hun vertrouwde omgeving en zijn iets minder actief. Toch woonde een grote groep jonge waterparlementariërs de FWL-sessie bij. FWL staat voor Future Water Leaders. Deze sessie had de bedoeling om jongeren in contact te brengen met al wat meer ervaren en minder jonge waterexperten (hydrologen, ingenieurs en projectmanagers) en hen zo te laten kennis maken met hun inzichten en belevenissen. Deze bijeenkomst was mogelijk gemaakt door het International Youth Steering Committee binnen het 7de Wereld Water Forum (WWF). Senior experts lichtten in een eerste sessie hun “waterervaringen” toe en wezen op het belang om in eerste instantie een goede luisteraar (in brede zin) te zijn en naast een productevaluatie ook tijd te steken in procesevaluaties. In de sessie na de pauze kreeg Protos-medewerker Marc Despiegelaere het woord om wat dieper in te gaan op de sustainable development goals (SDG’s) die in september e.k. door de VN in New York zullen goedgekeurd worden en waarbij de “water” als 6de goal een duidelijk aparte plaats krijgt itt. de millenniumdoelen (MDG’s) waar de watertopic eigenlijk een subcategorie was.
 
Na de middag verzamelden de WWJP-jongeren voor hun officiële slotsessie in het HICO convention center (Gyeongju). Het moet gezegd (en daar was het begeleidend team heel tevreden mee) dat er veel pers was er in de zaal, waaronder ook KBS, de nationale Koreaanse TV. De in 2012 in Marseille op het 6de WWF verkozen mannelijke equipe maakte nu officieel plaats voor een nieuw bestuur. Met voorzitter Asma Bachikh (Marokko), Antonelle Vagliente (Argentinië) en Susanne Reitsma (Nederland) neemt voor de komende drie jaar een volledig vrouwelijk trio het heft in handen. Toeval of niet dat vanaf nu jonge erg gemotiveerde vrouwen het voortouw nemen om met frisse ideeën de wateruitdagingen aan te gaan? 

Het vrouwelijk bestuurderstrio wil verder gaan op de ingeslagen weg: samen met deze lichting nog meer werk maken van netwerking; verder uitbouwen en ondersteunen wat jongeren al hebben opgezet is en in nog meer landen jeugd uitnodigen om zich in te zetten voor water en sanitatie. Zij verwezen hierbij naar de Verklaring waaraan de jongeren de voorbije dagen nog samen hebben aan geschaafd. Hierin wordt o.m. -met kennis van zaken overigens-  verwezen naar de uitdagingen die zich stellen binnen de sector (cf. gebrek aan infrastructuur, kindersterfte als gevolg van besmet water, waterschaarste, vervuiling en de gevolgen van de klimaatverandering). De jongeren verklaren zich bereid om er mee voor te zorgen dat nog meer mensen beschikken over gezond water; om het waterbewustzijn te verhogen; om in eigen land allerhande waterprojecten uit te voeren. Het is duidelijk dat ze initiatief en verantwoordelijkheid willen opnemen. Wie nood heeft aan inspiratie, concrete tips, contacten kan de WWJP-toolbox raadplegen. In die digitale werkkoffer steken: een lijst met vragen (template) om een waterbewustmakingsproject zo scherp en zo duidelijk mogelijk uit te schrijven, actiemogelijkheden, door de jongeren zelf gemonteerde en uitnodigende videoclips, toegankelijke websites om hun  ‘waterkennis’ uit te breiden en (niet onbelangrijk) een zeer overzichtelijk schema om de zoektocht naar mogelijke financiële ondersteuning in goede banen te leiden. Tijdens de slotceremonie werden tevens een paar van de hier gemaakte clipjes getoond en met luid handgeklap beloond.   

Verder werden de regionale vertegenwoordigers voorgesteld. Zij legden samen met hun continentale achterban een plechtige verklaring af om zich als volwaardige waterambassadeurs te gedragen en effectief waterengagementen op te nemen. Aan het slot van deze ceremonie werd het begeleidende team bedankt. Met een oorverdovend applaus (en hier en daar een traan) kwam een eind aan het 3de Wereld Water Jongeren Parlement. Volgende afspraak : Brazilië 2018.
(JoVe)
Zicht op de zaal tijdens de FWL-sessie

Ahiafor Yaovi uit Togo; de nieuwe Afrikaanse verantwoordelijke

Protosdelegatie in Geyongju: (vlnr.:) Collins (Oeganda), Johan (België), Hasina (Madagascar) en Armel (Benin) 

vlnr.: Susanne Reitsma (vice-voorzitter), Asma Bachikh (voorzitter) en Antonella Vagliente (vice-voorzitter).

Afsluitende slotsessie van het WWJP

"Ik beloof mij te engageren…" (de Zuid-Amerikaanse delegatie)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten