dinsdag 14 april 2015

De WWJ-jongeren laten zich niet onbetuigd en roeren zich

Na hun officiële inschrijving op het 7de WWF analyseerden de jongeren op zondag (12 april) en maandag het dikke programmaboek. Ze stipten de sessies aan die ze wilden en konden volgen: het ruime aanbod verdeelde zich immers over twee plaatsen (of convention centers) die op 80 km. of 75 à 85 minuten van elkaar liggen. Waar een viertal koos voor een sessie over de huidige toestand van de ecosystemen, koos een duo voor water en culturele diversiteit. Weer anderen volgden de sessie over de vrouw als veranderingsactor voor een nieuwe watercultuur nog anderen wilden meer weten over groene groei, klimaatveranderingen of over Integraal Waterbeheer. In deze thematische sessies lieten de jongeren zich horen of maakten ze achteraf afspraken met de ervaringsdeskundigen, politici en wetenschappers. 

De uitdagingen samen aanpakken
Er was ook een speciale zitting waarin 3 jaar inbreng van jongeren in de watersector centraal stond. Deze sessie die opgenomen was in het officiële programmaboek kwam er door bemiddeling van het Internationaal Watersecretariaat (ISW), dé drijvende kracht achter  het Wereld Water Jongeren Parlement (WWJP). Roger Lanoue, de voorzitter van het in Canada / Montréal  ISW leidde het debat in goede banen. Het bestond uit een panelgesprek gevolgd door een discussie me inbreng vanuit de zaal. De panelleden die of het Global Water Partnership, het Water Youth Nework, de UNESCO/IHP, de International Water Association, het Wereld Water Jongeren Parlement of de African Ministerial Council of Water vertegenwoordigden, wezen niet alleen op de talrijke acties en evenementen m.b.t. water die jongeren de voorbije 3 jaren op zich hebben genomen. Zij legden ook de nadruk op hun dynamisme, hun toewijding (passion) en hun spontaneïteit om politici en beleidsmedewerkers uit te dagen. Ook  netwerking die ze onder elkaar uitwerkten (facebook voorop) kwam aan de orde. Hieruit blijkt dat ze elkaar informeren, stimuleren en een duidelijk deel van de oplossingen willen zijn.
 
Tijdens de discussie onderstreepten de jongeren dat ze klaar staan en dat ze niet liever willen dat ook de volwassenen zich klaar maken om hun inbreng niet alleen naar waarde te schatten maar ook effectief in te zetten. Er was duidelijk consensus over het feit dat jongeren kansen moeten krijgen om de wereld waarin ze (zullen) leven mee te sturen. Jongeren beschikken over mogelijkheden om bestaand politiek gekibbel in vraag te stellen; bij te sturen en bij te dragen tot een nieuw conceptueel kader waarbij we vlugger out-of-the-box-oplossingen zullen moeten zoeken. Loic Fauchon die in 2012 het 6de Wereld Water Forum voorzat, nodigde de jongeren in een afsluitende toespraak uit om de politici te prikkelen, uit te dagen en hen er toe aan te zetten om nu al samen naar oplossingen te zoeken voor problemen waarmee jongeren (zullen) geconfronteerd worden.

Het WWJP nadert zijn einde
De jongeren volgen niet alleen thematische sessies, maar leggen ook de laatste hand aan een WWJP-Verklaring 2015 die morgen donderdag tijdens hun slotceremonie zal toegelicht worden. Dan ook zal de uitredende equipe o.l.v. voorzitter Bart De Vos de fakkel officieel doorgeven aan het nieuw verkozen bestuur o.l.v. voorzitter Asma Bashicq (Marokko) en de twee vicevoorzitters Antonella Vagliente (Argentinië) en Suzanne Reitsma (Nederland).
Geen opmerkingen:

Een reactie posten