maandag 13 april 2015

De Ministeriële Verklaring

Vandaag 13 april 2015 kwamen de Ministers en officiële delegatieleiders samen in Gyeongju; ze ondertekenden de Ministeriële verklaring die het politiek proces van dit 7e WereldWaterForum afrondt, een proces dat reeds verleden jaar startte.
In de inleiding herbevestigen de Ministers de VN-resolutie 64/292 van 28 juli 2010 waarin drinkwater en sanitaire voorzieningen als een mensenrecht werd verklaard, alsook de tekst van Rio +20 “The future we want”.  Zij verheugen zich ook in het voorstel van de Open Working Group die voorstelt van “water” een apart doel met water gerelateerde doelstellingen te maken in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (de SDG’s).  Zij onderstrepen ook de nood om tot “deugdelijk bestuur” rond water te komen en dit op alle niveaus inclusief op stroombekkenniveau gebaseerd op planning rond water, participatie van de bevolking en het goed beheer van fysische infrastructuur en van natuurlijke systemen (lees ecosystemen) als een middel om effectief de uitdaging aan te gaan voor het bekomen van waterzekerheid.

De Ministers verklaren hun politieke wil om de engagementen om te zetten in nationale beleidslijnen en acties, en de gezamenlijke inspanningen op te voeren om op wereldschaal meer samen te werken rond water en meer bepaald op de volgende domeinen:
-          Het engagement om het recht op drinkwater en sanitaire voorzieningen stap bij stap voor IEDEREEN te realiseren.

-          Zij engageren zich om tot een ambitieuze klimaatovereenkomst te komen op de COP 21 einde dit jaar, omdat water één van de belangrijkste problemen door de gevolgen van de klimaatverandering.

-          Zij zijn overtuigd om meer werk te maken van grensoverschrijdende samenwerking rond water, omdat dit essentieel is voor vrede en stabiliteit van de naties.

-          Zij benadrukken het belang van integraal waterbeheer samen met aangepast landbeheer op stroombekkenniveau als cruciaal om tot duurzaam waterbeheer te komen.

-          Zij onderstrepen ook het belang van verdere samenwerking tussen ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden met alle betrokkenen, alsook het belang van partnerschappen tussen de publieke en private sector.

-          Ten slotte erkennen zij de belangrijke rol van wetenschap en techniek, en vooral ook van ICT om tot “slim” waterbeheer en –planning te komen.

Het thema van dit forum is “time to implement”:  toch even zien of het allemaal waarheid zal worden in de komende jaren.
Ten slotte verwelkomen de Ministers een nieuwe proces van het WereldWaterForum om een “Water Wetgeving Helpdesk” op te zetten als netwerk hulpmiddel voor parlementairen.
Bij de Verklaring zitten een aantal aanbevelingen van de Ministeriële conferentie.  Heel opvallend daarin is het hoofdstukje “water voor duurzaamheid: harmoniseer mensen en natuur”.  Hierbij beveelt men aan meer te doen qua beleid en herstel van ecosysteemdiensten voor water en biodiversiteit.
“Wij erkennen dat het duurzaam gebruik, bescherming, behoud en herstel van biodiversiteit en (aquatische) ecosystemen de basis vormen voor milieudiensten en –functies die fundamenteel zijn voor het welzijn van de mens en voor duurzame ontwikkeling. Wij zullen ecosysteem beschouwen opnemen in ons toekomstig beleid”.  Dit is de eerste maal dat de Ministers op het WereldWaterForum zo een groot belang hechten aan ecosysteemdiensten.  Dit is sterk.

Minder sterk in de Verklaring is dat men nergens rept dat water een “common” – gemeenschappelijk goed is.
En t.o.v. de Verklaring van het vorige WWF in Marseille komt de belangrijke rol van lokale besturen in waterbeleid en –beheer in deze Verklaring onvoldoende duidelijk aan bod.   Nochtans schonk de moderator van de plenaire sessie deze morgen wel veel aandacht aan de rol van lokale besturen, en verwelkomde hij speciaal de burgemeesters en zei hij dat het WWF nu een correctie doorvoert en de rol van de lokale besturen in waterbeheer zeer hoog inschat.  Mondeling dus wel, maar op papier…, ?

Protos van uit Daegu 13/01/2015

Geen opmerkingen:

Een reactie posten