woensdag 15 april 2015

Ontwikkelingssamenwerking tussen lokale autoriteiten en GWS-label voor pS-Eau (Frankrijk)


In het Franse paviljoen in de tentoonstellingsruimte ging vandaag een “side event” door met bovenstaande titel.
Ter informatie: sinds 2005 bestaat in Frankrijk de wet Oudin – Santini die drinkwaterintercommunales en waterbekkenagentschappen toelaat van tot 1% van hun omzet te mogen besteden aan gedecentraliseerde ontwikkelingssamenwerking.  Verleden jaar genereerde deze wet ongeveer 23,5 miljoen € (cijfer van 2013) op een totaal potentieel van 35 miljoen.  Dit geld wordt besteed aan samenwerkingen tussen Franse steden en gemeenten en hun homologen in ontwikkelingslanden in het domein van drinkwater en sanitatie (stedenbanden, jumelages, maar ook partnerschappen tussen intercommunales en gemeentelijke regies).  Het gaat gepaard met veel technische ondersteuning van personeel werkend in de Franse watersector aan hun collega’s in de partner-gemeenten of partner-intercommunales.

De panelleden, vertegenwoordigers van de drinkwaterintercommunales en de waterbekkenagentschappen, benadrukten als hun eerste zorg de duurzaamheid over de tijd van de projecten.  Door vallen en opstaan hebben ze geleerd dat technische oplossingen moeten aangepast zijn aan de lokale situatie, en dat grote inspanningen moeten gaan aan het opleiden van de verantwoordelijken in de ontwikkelingslanden in exploitatie en beheer.

Wie neemt eigenaarschap op van het project? “Het moet hun project zijn”, zei de voorzitter van het agentschap van Adour-Garonne.  Met “hun” bedoelt hij, de partner-gemeente of –organisatie in het ontwikkelingsland.
Hun 2e aandachtspunt is het binnen brengen van deugdelijk bestuur in de lokale waterdiensten.  Betaalt water water op een eerlijke manier?  Wie onderhoudt? Wie vertegenwoordigt de bevolking in het bestuur van de dienst? Wordt het geld correct beheerd? Wie controleert?  Wie geeft rekenschap af?

Het panel in actie
 
Interventie van Protos. Momenteel bestaan in verschillende Europese landen solidariteitssystemen rond water en sanitatie door gewesten, arrondissementen, gemeenten of intercommunales.  Maar enkel in Frankrijk en Nederland is dit op een wettelijke basis. Wordt het niet tijd om de wettelijke basis uit te breiden naar andere Europese landen? Wie neemt initiatief?
 
Op het einde van de sessie overhandigde de vertegenwoordiger van de UNDP aan de directeur van de Franse ngo pS-Eau het Global Water Solidarity label uit erkentelijkheid voor de dynamiek die pS-Eau (Programma Solidarité Eau) in Frankrijk brengt rond de gedecentraliseerde samenwerking rond water.   Het label krijg je als je aan 8 criteria voldoet.  pS-Eau ondersteunt de honderden partnerschappen zowel  technisch als methodologisch met tal van brochures gebaseerd op veldonderzoek en met advies/hulp op vraag.  En daarnaast maakt pS-Eau promotie in die regio’s, steden en gemeenten die nog geen samenwerking zijn aangegaan.
 
Pierre-Marie Grondin (links) neemt het label in ontvangst.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten