woensdag 8 april 2015

Jongeren maken werk van toolbox vol tips

Gisteren en vanmorgen gaven de jongeren elk om beurt uitleg bij de specifieke wateruitdagingen in hun land. Wat opviel was dat ze met veel kennis van zaken die uitdagingen toelichtten. Het gaf aanleiding tot herkenning van processen en tevens tot een gepassioneerde uitwisseling onder elkaar. Veel van die uitdagingen hebben immers gelijkaardige oorzaken : een regering die amper geïnteresseerd is in de waterbevoorrading op het platteland; corruptie; langer durende droogteperiodes; onvoldoende terugkoppeling over de manier waarop de gelden werden gebruikt. Samen plaatsten ze die uitdagingen in categorieën waarmee ze zelfkwamen aandraven. Het zegt iets over het enthousiasme waarmee ze dit parlement inhoud geven.

Om wat op adem te komen en niet altijd opgesloten te zijn binnen 4 muren ruimden ze --met medewerkers van een lokale ngo-- het puin op dat op de oevers van een lokale rivier te vinden was.
Verschillende jongeren vonden de oogst aan de magere kant in tegenstelling tot wat ze aantreffen in eigen regio. Hierover uitgevraagd stelde de lokale ngo-verantwoordelijke dat de overheid hier al jarenlang zeer veel energie steekt in milieubewustzijn en o.a. in info over hoe plastiek afval de kwaliteit van het zeewater aantast. (Wereldwijd gaat zo'n 80 % van het water ongezuiverd de oceanen in.) De inspanningen van de Koreaanse overheid bleven niet zonder resultaat : veel rommel of plastiek ligt hier niet op straat, er zijn ook geen overheidsdiensten die de rommel die je achterlaat komen opruimen, veel vuilniscontainers zie je niet en voor een achteloos weggegooide sigarettenpeuk betaal je vlug een boete van 60 dollar.

Op dit moment werken ze (geïnspireerd door die uitdagingen plus hun context en over de oeveropruiming) acties uit die ze zullen opzetten in eigen dorp/stad of land bij terugkeer. Om die acties kans op succes te geven moeten ze doordacht zijn. Daarom dat de organisatoren een deel van de jongeren de opdracht gaf om een template uit te werken waarin de voornaamste info over die actie/project is terug te vinden (gaande van doel over doelgroep en te verwachten obstakels tot (financiële) hulpmiddelen. Terwijl die template werd uitgewerkt werkte een andere subgroep aan een verklaring. Die wordt regelmatig afgetoetst met alle deelnemers zo dat elkeen er zich in herkent.
Zowel de verklaring/missie als de actievoorstellen (inclusief tips om bezwaren en hindernissen op te lossen) zullen in een digitale toolbox worden opgenomen. Jongeren willen immers hun verantwoordelijkheid opnemen. Dat zullen ze ook kenbaar maken volgende week op het 7de Wereld Water Forum.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten